neděle 24. dubna 2016

Jsem učitel s papírem... A co dál?

Podobně jako mnoho dalších učitelů jsem byl nucen k doplnění vzdělání. Přiznávám, že jsem k tomu nepřistupoval úplně s nadšením a nic na tom nezměnilo ani dvouměsíční setrvání na jedné nejmenované katedře informatiky, kde byli tehdy vyučující přesvědčeni, že učebnice, skripta a tuny teorie jsou to jediné správné pro budoucího učitele...

Poslední dobou narážím velmi často na články a diskuze o tom, zda vůbec dokáží pedagogické fakulty připravit studenty na učitelskou profesi. Rozhodně nelze jednoduše tvrdit ta ANO, jiná NE. Vše je mnohem složitější. Jediné, co mohu s jistotou říct, je fakt, že záleží na kantorech, kteří tam učí, a na studentech, kteří se tam učí.

neděle 17. dubna 2016

Hudebka s QR kódy

Učím prvním rokem hudebku v 9. třídách. Překvapilo mě, jak moc rádi chtějí žáci i v tomto těžce pubertálním věku zpívat. Přesto se mi nějak nechce celou hodinu jen otáčet listy v Já písnička a přezpívávat dokola pár oblíbených songů. Jak už jsem psal několikrát, baví mě nacházet možnosti propojení technologií s nejrůznějšími předměty. A ani hudebka není v tomto směru výjimkou. IT technologie v hudební výchově samozřejmě nejsou nic neobvyklého. Například server Youtube je dnes velmi oblíbený. Obrovské množství písní s texty připravených ve stylu "plug&play" bývají pochopitelným lákadlem. Existuje také například řada notačních programů. Ale o tom třeba zase někdy příště. Mým cílem bylo zapojit při hodině mobilní zařízení, práci ve skupinkách, poslech, práci v Google dokumentech a práci s QR kódy. Nejednalo se o tematickou hodinu, ale spíše o zjištění všeobecného přehledu z hudební výchovy žáka deváté třídy.

Baví mě si při hodině hrát, a tak jsme si tedy opět hráli...

pátek 25. března 2016

Mobily vybírat či nevybírat? To je oč tu běží!

Co ve třídě s mobilem, když s ním zrovna žáci nepracují? Vybrat je nebo žáky naučit, že pokud je při vyučování nepotřebují, nechají je v tašce? Tuto otázku jsem řešil vcelku dlouho. Nečekejte ode mě žádný odborný článek o využívání mobilních technologií ve výuce. Školním řádem máme, asi jako většina škol, zacházení s mobily při hodině ošetřené. Při vyučování ale chci být především jako učitel a ne jako hlídač. Maminka mé žákyně mně poslala nedávno odkaz na facebookový příspěvek a mě napadlo, jen tak z hecu, vyzkoušet sílu sociální sítě a požádat nějakou dobrou duši, zda by podobnou bedýnku na mobily nevyrobila. 

Facebookový příspěvek

To, co se později strhlo jsem opravdu nečekal :)

úterý 1. března 2016

První česká sdílená virtuální návštěva muzea v režii ZŠ Staňkov

Po předešlých virtuálních procházkách městy Tábor a Poděbrady (Putování za Jiřím z Poděbrad) jsme tentokrát s našimi žáky navštívili Dům dějin Holýšovska (dále jen DDH). Velký dík patří vedoucímu tamního muzea Josefovi Haisovi, bez jehož vstřícnosti a pozitivního přístupu vyzkoušet něco nového by se tato akce nemohla uskutečnit. V pořadí již třetí virtuální prohlídka byla do značné míry interaktivní. To znamená, že přímí online účastníci reagovali v reálném čase prostřednictvím různých cloudových aplikací, a to s sebou neslo řadu technických problémů, které se ale podařilo vyřešit.

sobota 9. ledna 2016

Pište čárky, zachráníte tím děti! Pište háčky a zachráníte učitele!


Kdo by neznal známou hříčku s gramatikou POJĎME JÍST DĚTI! × POJĎME JÍST, DĚTI! Stačí zapomenout čárku a rázem je z vás kanibal. Podobně, jako s onou čárkou ve větě, je to také s diakritikou. Při hodině ICT jsme se s šesťáky učili, jaké náležitosti má mít správně napsaný e-mail, jaké zdvořilostní fráze napsat na úvod a na závěr. Odeslal jsem žákům jednoduchý e-mail a čekal na jejich odpovědi.

pondělí 9. listopadu 2015

Školím, školíme, školíte... i to je jednou poprvé

Nedávno jsem měl to štěstí, že jsem mohl prezentovat on-line nástroje ve výuce. Jelikož to bylo moje první ostré lektorování, vybral jsem si téma, které mě baví a ve kterém jsem si vcelku jistý. Jednalo se o prezentaci Google Apps for Education (GAFE), Google Classroom a nástroje pro zpětnou vazbu, kterým je Socrative. 
Už před dvěma měsíci jsem jako svůj požadavek uvedl WiFi, dataprojektor a vlastní zařízení, které by si měl každý účastník přivézt. Vyrazil jsem následně lektorovat na Festival pedagogické inspirace, který se konal v Základní škole v Kunraticích. Kapacitu jsem si stanovil na 20 posluchačů, přihlásilo se jich 14, z čehož jsem měl velkou radost a těšil jsem se, čím se vzájemně obohatíme.

Ale ne vše běželo úplně podle plánu. Abyste nemuseli vyprodukovat takové množství adrenalinu jako já, zde je pár mých postřehů a tipů, co a jak příště udělám určitě jinak. Nebudu se zde zabývat správným vedením prezentace, ale spíše jejím technickým zabezpečením. 

neděle 1. listopadu 2015

Žáci ZŠ Staňkov v partnerské škole na Slovensku - Den 3.

Také dnešní den sliboval nejeden nevšední zážitek... Naplánována byla návštěva Bánské Štiavnice, muzeum hornictví a tvořivé dílny. Vyrazili jsme opět na osmou hodinu a cesta autobusem netrvala nijak dlouho a přijeli jsme do cílového městečka. Musím se přiznat, že tohle město mě vážně nadchlo. Nádherné město, upravené, příjemní lidé, doktoři, doktorky, prostě všichni a všechno. 

sobota 31. října 2015

Žáci ZŠ Staňkov v partnerské škole na Slovensku - Den 2.

Po budíčku, který připomínal spíše oživování mumií, nezbytné hygieně a dobré snídani jsme se doploužili do přistaveného autobusu a vyrazili směrem k Bánské Bystrici. Pokud navštívíte Bánskou Bystrici, je téměř povinnost navštívit památník SNP. I my jsme tuto povinnost rádi splnili a v prostorech, které jsem navštívil cca před 30 lety, se k mému úžasu ledacos změnilo. Nejen žáci, ale i já jsem se dozvěděl mnoho informací o SNP a zároveň dost odlišné informace od mé předcházející návštěvy někdy kolem roku 1985.

pátek 30. října 2015

Žáci ZŠ Staňkov v partnerské škole na Slovensku - Den 1.

Ve dnech 18. až 22. října jsem navštívil se svými 13 žáky partnerskou školu v Horné Ždani na Slovensku. Návštěva proběhla v rámci eTwinningového projektu s názvem "Okénko k sousedům". Jelikož jsme si nakonec museli hradit veškeré náklady sami, podal jsem žádost o příspěvek z grantu Plzeňského kraje. Shodou okolností byl v té době vypsán dotační titul s názvem "Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2015", díky kterému jsme získali podporu 15 000 Kč.
O grantu nepíši proto, abych se chlubil, ale především proto, že získání dotace (žádosti, papírování, vyúčtování) je o mnoho jednodušší než získat dotaci z peněz EU. Berte to tedy především jako radu a inspiraci.
Sešli jsme se v neděli večer před budovou ZŠ Staňkov a doslova naskákali do přistaveného mikrobusu firmy Minibusy Sedlák. Tímto bych chtěl zároveň poděkovat za bezpečné dopravení dětí (a učitelů) na Slovensko a zpět. 

středa 22. července 2015

eTwinningová návštěva ze Slovenska

V rámci eTwinningového projektu "Okénko k sousedům" naše škola ZŠ Staňkov hostila kamarády z partnerské školy v Horné Ždani na Slovensku. Setkání se uskutečnilo v polovině června a bylo to tak zároveň příjemné zpestření náročného závěru uplynulého školního roku.